زبان فرانسه

جملات ساده و مرکب در زبان فرانسه

وقتی شروع به یادگیری زبان فرانسه می‌کنید، خبری از یادگیری جمله‌های پیچیده و طولانی نیست، بلکه ابتدا واژه‌هایی را یاد می‌گیرید، سپس عبارت‌هایی را می‌آموزید، پس از آن، دستور زبان و ساختار جمله و در نهایت، به جمله‌سازی می‌رسید. در جمله‌سازی به زبان فرانسه نیز، دو مرحله وجود دارد: یادگیری جمله‌های ساده و یادگیری جمله‌های مرکب. با یادگیری ساختار جمله، به مرور زمان، می‌توانید جمله‌های ساده و مرکب بسازید. اما ساختار جمله در زبان فرانسه چیست؟ چگونه جمله‌های ساده و پیچیده فرانسوی بسازیم؟

در این مطلب، هر آنچه باید در مورد جمله های ساده و مرکب در زبان فرانسه بدانید برای‌تان خواهیم گفت. با ما همراه باشید.

ساختار جمله های ساده در زبان فرانسوی

در قدم اول، به سراغ ساختار جمله‌های ساده در زبان فرانسوی می‌رویم. جمله‌های فرانسوی نیز، مانند جمله‌های انگلیسی و فارسی، شامل فاعل، فعل و مفعول می‌شود.

در زبان فرانسوی، بر خلاف دیگر زبان‌های رومی، فاعل جمله حذف نمی‌شود. همچنین، یادتان باشد که برای ساختن جمله فرانسوی، باید فعل را بر اساس فاعل و زمان جمله صرف کنید.

برای ساختن جمله ساده فرانسوی، به دو یا سه عنصر نیاز دارید. به عبارت ساده، هر جمله ساده فرانسوی شامل دو یا سه جزء می‌شود. در ادامه، از اجزای جمله ساده در زبان فرانسه برای‌تان گفته‌ایم.

جمله‌های شامل فاعل و فعل در زبان فرانسه

اگر در جمله‌ای از فعل ناگذر (یعنی فعلی که به مفعول نیازی ندارد و به بودن یا حرکت اشاره دارد) استفاده کنید، جمله‌تان صرفاً شامل فاعل و فعل می‌شود. در واقع، جمله با فاعل و فعل معنایش کامل می‌شود. افعال aller (رفتن)، courir (دویدن)   و  être (فعل to be) از افعال ناگذر هستند.

به جمله زیر توجه کنید:

من هستم.Je suis.

در جمله بالا، ضمیر Je فاعل جمله از و suis فعل ناگذر جمله است.

از آنجایی که افعال ناگذر هیچ نیازی به مفعول ندارد، با فاعل و فعل معنای جمله کامل می‌شود. چنین جمله‌هایی در دسته ساده‌ترین جمله‌های فرانسوی قرار می‌گیرند و شما در همان ابتدای مسیر یادگیری زبان فرانسه، ساختن آن را یاد می‌گیرید.

جمله‌های شامل فاعل، فعل و مفعول در زبان فرانسه

اگر در جمله‌تان از فعل گذرا (افعالی که به مفعول نیاز دارند) استفاده کنید، جمله‌تان شامل حداقل سه جزء خواهد بود: فاعل، فعل و مفعول.

به جمله‌ زیر توجه کنید:

تو یک گربه داری.Tu as un chat.

در جمله بالا، ضمیر Tu فاعل جمله است، as فعل گذرای جمله است و un chat مفعول جمله است.

یادتان باشد که همه اسم‌ها در زبان فرانسه به حرف تعریف نیاز دارند، بنابراین این جمله‌ها چهار جزء دارند.

جمله مرکب در زبان فرانسوی

پس از جمله ساده، نوبت به جمله پیچیده در زبان فرانسوی می‌رسد. هر جمله مرکب در زبان فرانسه شامل دو یا سه فعل می‌شود. این جمله‌ها متشکل از بیش از دو عبارت می‌شوند، اما جمله‌های ساده در زبان فرانسوی فقط یک فعل دارند و بالطبع، متشکل از یک عبارت هستند.

عبارت در زبان فرانسوی شاامل گروهی از کلمات مربوط به یک فعل می‌شوند. فعل یک عبارت همیشه صرف می‌شود، به غیر از چند مورد استثناء.

به جمله‌های زیر توجه کنید.

Fiona cuisine pour ses invités.

جمله بالا شامل یک فعل و یک عبارت است. بنابراین این جمله در دسته جمله‌های ساده قرار می‌گیرد.

Fiona a oublié d’acheter du lait quand elle a fait les courses.

در جمله بالا، دو فعل و دو عبارت داریم، بنابراین جمله مرکب یا پیچیده است.

انواع عبارت در زبان فرانسه

در دستور زبان فرانسه، سه نوع عبارت وجود دارد:

عبارت مستقل (une proposition indépendante) جمله ساده‌ای است که هیچ ارتباطی با عبارت دیگری در جمله ندارد.

عبارت وابسته (une proposition subordonnée) به تنهایی معنای ندارند، بلکه باید متصل به عبارت دیگری باشند.

عبارت اصلی (une proposition principale) شبیه به عبارت مستقل است، اما با این تفاوت که عبارت وابسته را نیز معرفی می‌کند. عبارت اصلی، بر خلاف عبارت وابسته، معنای خودش را دارد، حتی اگر عبارت وابسته را نیز از آن حذف کنیم، معنای عبارت اصلی حفظ می‌شود.

وقتی دو عبارت مستقل در جمله وجود دارد، می‌توانید با استفاده از کاما یا نقطه ویرگول، آن‌ها را از یکدیگر جدا کنید.

به مثال زیر توجه کنید:

Fiona a un problème, elle a oublié d’acheter du lait.

در جمله بالا، دو فعل و دو عبارت مستقل در جمله وجود دارد. هر دو عبارت مستقل هستند و با استفاده از ویرگول به یکدیگر متصل شده‌اند.

اگر می‌خواهید دو عبارت مستقل را با یکدیگر ترکیب کنید، می‌توانید از حروف ربط فرانسوی، مانند  mais، ou، et، danc، or، ni و car استفاده کنید.

به مثال زیر توجه کنید:

Le gâteau de Fiona est délicieux et ses invités sont contents.

در جمله بالا، دو فعل و دو عبارت وجود دارد. هر دو عبارت، به طور مستقل نیز، معنا دارند، اما با استفاده از حرف ربط et به یکدیگر متصل شده‌اند.

عبارت‌های متصل همیشه به عبارت اصلی وصل هستند و به تنهایی، هیچ معنایی ندارند. عبارت‌های وابسته معمولاً همراه با یک حرف ربط یا یک ضمیر نسبی هستند. به جمله زیر توجه کنید:

Fiona a oublié d’acheter du lait quand elle a fait du courses.

در جمله بالا، عبارت وابسته quand elle a fait du courses بدون وجود عبارت اصلی Fiona a oublié d’acheter du lait هیچ معنایی ندارد.

عبارت نسبی در زبان فرانسه چیست؟

در زبان فرانسوی، عبارت نسبی (les propositions subordonnées relatives) اطلاعات بیشتری را در مورد اسم در اختیارتان قرار می‌دهد، بدون اینکه نیاز به ساختن جمله جدید باشد. در این جمله‌ها، ضمیر نسبی، مانند que، وجود دارد.

به جمله زیر توجه کنید:

Les invités ont adoré le gâteau que Fiona a fait.

در جمله بالا، دو فعل و دو عبارت وجود دارد.

عبارت Les invités ont adoré le gateau حتی بدون وجود عبارت نسبی نیز معنا دارد.

اما عبارت que Fiona a fait هیچ معنایی ندارد و اگر اسم gateau در عبارت اصلی نباشد، هیچ معنایی نخواهد داشد.

عبارت‌های اسمی در زبان فرانسه

عبارت‌های اسمی وابسته یا عبارت‌های مکمل (les propositions subordonnées completives) در زبان فرانسه به فعل عبارت اصلی جمله اشاره دارند و تقریباً همیشه نقش مفعول مستقیم را در جمله ایفا می‌کنند. این عبارت‌ها هیچ نقش دیگری در جمله نمی‌گیرند و علاوه بر آن، نمی‌توانید آن‌ها را از جمله حذف کنید.

عبارت قیدی در زبان فرانسه

عبارت قیدی  (les propositions subordonnées circonstancielles) در زبان فرانسه همیشه به عبارت اصلی جمله اشاره دارد و همچنین، همیشه با یک حرف ربط همراه است. این عبارت‌های وابسته در جواب سوالاتی مانند چه زمانی، چگونه، چرا و غیره می‌آید.

سخن آخر

تا به اینجا، با جملات ساده و مرکب در زبان فرانسه آشنا شدید. هر جمله ساده در زبان فرانسه، شامل دو یا سه جزء است. اگر فعل گذرا باشد، جمله فاعل، فعل و مفعول دارد، اما اگر فعل جمله ناگذر باشد، جمله شامل فاعل و فعل می‌شود و برای تکمیل معنا، هیچ نیازی به جزو دیگر نیست. جملات مرکب در زبان فرانسه، شامل بیش از دو فعل است و از بیش از دو عبارت تشکیل می‌شود. عبارت‌ها در زبان فرانسه نیز انواع مختلف دارد، برخی از عبارت‌ها، مانند عبارت مستقل و اصلی، به تنهایی معنا دارند و عبارت‌های وابسته، به تنهایی هیچ معنایی ندارند. در قدم اول، جمله‌های ساده فرانسوی را بشناسید تا بتوانید انواع جمله پیچیده فرانسوی را نیز به راحتی بسازید.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا