دورۀ زبان انگلیسی برای کسب‌وکار

Business Course

دورهٔ‌ Business English - مدرسهٔ آنلاین نزدیکتر

در دورهٔ زبان انگلیسی برای کسب و کار، مهارت‌های  لازم برای موفقیت در محیط‌های کسب‌وکار کوچک در اختیار زبان‌آموزان قرار می‌گیرد. زبان‌آموزان این دوره واژگان و مهارت‌های شنیداری پایه تا متوسط را برای انجام امور ساده و روزمره در مشاغل خود تقویت خواهند کرد. همچنین، بهبود مهارت‌های همکاری و ارائه و بیان حرفه‌ای ایده‌ها، برنامه‌ها و نظرات در این دوره گنجانده‌ شده‌اند. یکی دیگر از اهداف اساسی این دوره درک عناصر لازم برای یک بیزنس پلن کوچک، مانند فرم‌ها و اپلیکیشن‌ها، برقراری ارتباط مؤثر در یک فضای کسب‌وکار کوچک و استفادۀ مناسب از شبکه‌های اجتماعی برای تبلیغ فعالیت خود است.

This course will provide the learner with the English language skills needed to succeed in small business settings. Learners will acquire basic to upper intermediate business vocabulary and listening skills to support day-to-day business operations. Collaboration and presentation skills, expressing ideas, plans, and opinions in a professional manner will also be covered. Understanding the necessary elements of a small business plan, such as forms and applications, effectively communicating in a small business environment, and effectively using social media to promote their business is primary to this course.

طول دورهٔ زبان انگلیسی برای کسب و کار هشت هفته است.

دو ساعت برای کلاس و دو ساعت برای تکالیف و فعالیت‌های جانبی.

شهریه می‌تواند بر اساس نیاز شرکت‌ها و تعداد کارکنان متفاوت باشد و از 4.900.000 تومان شروع می‌شود.

This is an eight-week program.

2 hours per week. 2 hours of homework and extra activities.

Price can vary based on the companies needs and number of employees,  starting from 4.900.000 toman. 

برنامهٔ هفتگی Business English - مدرسهٔ آنلاین نزدیکتر

برنامهٔ این دوره

هفتهٔ اول

 • معرفی خود و آشنایی با بیزینس پلن
 • آشنایی با کاربرد کلمات پرسشی و حال ساده و گذشتهٔ ساده
 • اصول نامه‌نگاری

Week one

 • Give information about yourself
 • Understanding a business plan 
 • Wh. questions, simple present and simple past
 • Email format

هفتهٔ دوم

 • توصیف خود و ویژگیهای بارز فردی
 • آشنایی با صفت‌ها، حال ساده و حال استمراری
 • اصول نوشتن ایمیل

Week Two

 • Talking about yourself
 • Talking about qualifications and traits
 • Email writing 

هفتهٔ سوم

 • روابط کارفرماها و کارمندان
 • شناخت کارآفرینی و کارآفرینهای برتر
 • آشنایی با صفت‌ها، حال ساده، گذشتهٔ ساده و آیندهٔ ساده
 • اصول درخواست کار و زمانبندی ایمیل

Week Three

 • Who is the boss?
 • Your favorite entrepreneur!
 • Managers and employments
 • Adjectives, simple future, simple past and present
 • Applying for a job email and scheduling email format
 •  

هفتهٔ چهارم

 • رفتن به محیط کار و زندگی شهری مرتبط با آن
 • وسایل نقلیه
 • آشنایی با واحدهای زمان
 • اصول مراجعه به تقویم و برنامه‌ریزی و زمانمندی

Week Four

 • How to get to work physically?
 • Scheduling
 • Transportation means
 • Dates, days, time, and timetables

هفتهٔ پنجم

 • زندگی کاری آنلاین، حرفه‌ای
 • آشنایی با اپ‌های برکاربر مانند اسلک، اینستاگرام، اسکایپ، زوم، کلندلی و سرویس‌های گوگل
 • آشنایی با جملات شرطی نوع اول و دوم
 • اصول و روش‌های تنظیم قرار ملاقات

Week Five

 • Online etiquette!
 • A quick introduction of Slack, email, Google meet, Skype, Calendly, and Zoom
 • If clauses type one and two
 • Talking about availabilities

هفتهٔ ششم

 • معاشرت در محیط کار
 • غذا خوردن با همکاران، سفارش دادن و انتخاب غذا
 • آشنایی با روش‌های مودبانهٔ درخواست و پیشنهاد
 • اصول طراحی بیزینس کارت

Week Six

 • Socializing at the office
 • Talking your coworkers to a restaurant: ordering and choosing
 • Polite requests, thanking, and small talk
 • Making your business card
 •  

هفتهٔ هفتم

 • عددها در محیط کار: بودجه، مخارج، نتایج و دیتا
 • اصول طراحی پروپوزال و بخش‌های مختلف آن

Week Seven

 • An introduction to a business proposal
 • Different parts of a business proposal
 • Talking about budgets, sales forecasts, and results

هفتهٔ هشتم

 • تکمیل پورتفولیو:
  • ایمیل
  • پروپوزال
  • برنامه‌ریزی
  • تعیین قرار از طریق ایمیل

Week Eight

 • A portfolio is completed:

  • An introduction email,
  • A business proposal
  • A scheduling email
  • A request for availability email

درخواست مشاوره

[contact-form-7 id="12627" title="درخواست مشاوره"]