مکالمه انگلیسی A1

هزینه کلاس: 480,000 تومان
  • تاریخ شروع و پایان کلاس:1401/7/18 تا 1401/9/21
  • روزها:دوشنبه
  • ظرفیت کلاس:10 نفر
  • ساعت:19-21

توضیحات

ارائهٔ گواهی دیجیتال و رایگان پایان دوره

پیش نیاز کلاس

سطح: صفر

کتاب

ندارد

هستی مختاری

    انگلیسی