مکالمه انگلیسی A2

هزینه کلاس: 480,000 تومان
  • تاریخ شروع و پایان کلاس:1401/7/16 تا 1401/9/19
  • روزها:شنبه
  • ظرفیت کلاس:10 نفر
  • ساعت:19-21

توضیحات

ارائهٔ گواهی دیجیتال و رایگان پایان دوره

پیش نیاز کلاس

سطح: مبتدی

دارد

کتاب

ندارد

امیر حق شناس

    انگلیسی