مکالمه فرانسه B1

هزینه کلاس: 480,000 تومان
  • تاریخ شروع و پایان کلاس:1401/7/24 تا 1401/9/27
  • روزها:یکشنبه ها
  • ظرفیت کلاس:10 نفر
  • ساعت:19 تا 21

توضیحات

مدت دوره : 10 جلسه 2 ساعته پلتفرم برگزاری کلاس: Google meet

پیش نیاز کلاس

سطح: متوسط

دانش کلی از سطح B1 اگر قبلا در مجموعه نزدیکتر کلاس نداشتید ، لطفا قبل از ثبت نام ، فرم درخواست تعیین سطح رو پر کنید .

کتاب

کتاب ندارد هر جلسه متناسب با سطح کلاس موضوعاتی برای تقویت مکالمه زبان آموزان و صحبت پیرامون موضوع ، مطرح خواهد شد

محدثه قاسمی

    فرانسه