متن سربرگ خود را وارد کنید

دپارتمان زبان فرانسه

کلاس‌های عمومی

عمومی – A2.1 – فشرده

6
students
تومان600,000
تومان600,000

عمومی A1.1 ( فشرده)

16
students
تومان600,000
تومان600,000

مکالمه B1

3
students
تومان400,000
تومان400,000

مکالمه A1

6
students
تومان400,000
تومان400,000

مکالمه A2

9
students
تومان400,000
تومان400,000

عمومی A1-2

8
students
تومان600,000
تومان600,000

عمومی A1.2

12
students
تومان600,000
تومان600,000

مکالمه A1

6
students
تومان400,000
تومان400,000

مکالمه B2

9
students
تومان400,000
تومان400,000

عمومی – B1.4

8
students
تومان600,000
تومان600,000

عمومی A2.2

15
students
تومان600,000
تومان600,000

عمومی B1.3

3
students
تومان600,000
تومان600,000

مکالمه A.2 (تکمیل)

6
students
تومان400,000
تومان400,000

مکالمه B1 (تکمیل)

8
students
تومان400,000
تومان400,000

عمومی A2.1

9
students
تومان600,000
تومان600,000

عمومی A2.3

9
students
تومان600,000
تومان600,000

مکالمه A1

0
student
تومان400,000
تومان400,000

مکالمه A2

1
student
تومان400,000
تومان400,000

عمومی B1.2

10
students
تومان600,000
تومان600,000

عمومی A1-1 (تکمیل)

18
students
تومان600,000
تومان600,000

مکالمه B1

0
student
تومان400,000
تومان400,000

عمومی A1.1

16
students
تومان600,000
تومان600,000

عمومی B1-1

0
student
تومان600,000
تومان600,000

کودکان 5 تا 7 سال (تکمیل)

9
students
تومان600,000
تومان600,000

با معلم‌های زبان فرانسه آشنا شید

کلاس آنلاین فرانسه به صورت خصوصی

برای درخواست خصوصی  کلاس  آنلاین فرانسه لطفا  این فرم را با دقت پر کنید تا ما  با توجه به  هدف شما و همچنین روزها و ساعات  خالی، بهترین معلم را به شما پیشنهاد کنیم. هر چقدر در قسمت توضیحات، خواستهٔ خود را کاملتر شرح دهید ما راحت‌تر می‌توانیم به شما کمک کنیم.