در صورتی که پیش‌تر دانشجوی نزدیکتر نبودید، ختما برای شرکت در کلاس‌ها ما نیاز به تعیین سطح دارید. پس از ارسال این فرم، با شما تماس خواهیم گرفت.
نام(Required)
ترجیحا شماره‌ای که روی آن WhatsApp دارید.
زبان(Required)
برای شرکت در کلاس‌های(Required)
قیمت: 30,000 تومان
توجه داشته باشید که تنها پس از پرداخت هزینه، درخواست شما برای تعیین سطح، ثبت‌ خواهد شد.