سلام احسان حسینی هستم. فرانسه رو تو دانشگاهها خوندم خیلی رسمی و جدی… ۱۲ ساله درس میدم با شوخی و خنده و انرژی البته بگم رو مشق نوشتن خیلی حساسم. فکر میکنم در کلاس زبان باید زندگی کنیم همه چی مثل خود زندگی باشه بقیشو بسپار به من.