تارا محمدپور - مدرسهٔ آنلاین نزدیکتر

درود من تارا هستم حدودا 8 ساله مدرس زبان فرانسه و انگلیسی هستم اما الان بیشتر فرانسه تدریس می کنم .دانشجوی دکتری آموزش زبان فرانسه دانشگاه تربیت مدرس هستم و عاشق خلق شیوه های نوین آموزشی.
همیشه سعی کردم نیازهای زبانی و انتظارات دانشجوهام رو برآورده کنم و دوست خوبی براشون باشم.
نهایت تلاشم رو می کنم که زبان آموزم لحظات خوبی رو در کلاس تجربه کنه
پس امیدوارم توی کلاس هام بتونیم کلی به زبان فرانسه با هم معاشرت کنیم