ساناز یارمحمدی

سلام عزیزان
ساناز یارمحمدی هستم مدرس و مترجم ترکی استانبولی
کتاب استانبول رو براساس سطح و نیاز خودتون تدریس میکنم.
کنار شما هستم تا همه ی مهارت های اصلیِ این زبان شیرین رو همراه با تلفظ صحیح یادبگیرید.