مهرنوش اردشیری - مدرسهٔ آنلاین نزدیکتر

مهرنوش هستم ، بهار سال 1390 برای اولین بار با کلاس های گروهی شروع به تدریس کردم.
عاشق ادبیات و تاریخ هستم و فوق لیسانس زبان و ادبیات فرانسه.
تدریس و معلم بودن از شانس های زندگیم هست و سعی میکنم همیشه کلاس هایی جذاب داشته باشم.
در سال 2018از سمت سفارت فرانسه تونستم بورس بگیرم و برای مدت کوتاهی رویای زندگی در پاریس و تجربه کردم.