نیکا صداقتی

از اولش همیشه کتاب دست من بوده و ارتباطم با خودم، آدم‌ها و جهان بیشتر از هر جای دیگری، در بستر زبان و ادبیات شکل گرفته. درگیری با زبان‌ها انگار در واقع در بزرگسالی هم به من امکان بازی می‌ده و باعث می‌شه دلزده نشم و بتونم هر روز از تخت بیرون بیام. به نظرم واقعاً هم اغلب آدم‌‌بزرگ‌ها به بازی‌های خسته‌نکننده‌ای نیاز دارند تا شاید به کمکشون بتونند به نسخۀ متنوع و سرشاری از زندگی دسترسی داشته باشند.
به خاطر تمام اینها و چیزهای دیگر و بعد مدتی جست‌وخیز در زمین‌های مختلف، فعلاً دارم در 24 سالگی در زمین زبان و ادبیات انگلیسی در دانشگاه شهید بهشتی توپ می‌زنم و به نظرم همچین بد هم نمی‌گذره. از طرفی، حالا دیگه از سه سال هم گذشته که بیشتر روزها مشتاقم که سعی کنم از روابطم با آدمها در بستر آموزش زبان انگلیسی و در جایگاه آموزگار سردربیارم.
خلاصه، من اینجام تا کمک کنم راهی پیدا کنید و زبانی برای ارتباط با خودتون، آدمها و جهان اختیار کنید.