هستی مختاری - مدرسهٔ آنلاین نزدیکتر

از کودکی و درست از زمانی که کلاس زبان رفتن رو شروع کردم یکی از بازیهای همیشگی ام معلم بازی بود. تمام درس هایی که در کلاس باهام کار می شد رو هر روز بازی می کردم. روزی که معلم شدم و وقتی برای اولین بار سرکلاس رفتم انگار تمام خاطرات اون روزها زنده شدند. این اون چیزیه که من واقعا بهش عشق می ورزم و وقتی سر کلاسم حالم خیلی خوبه.چیزی که قطعا منو انقدر درگیر کرد محبت و عشقی بود که از معلم هام در اون دوران گرفتم و همیشه تمام تلاشم رو در کارم می کنم تا اون حس رو به همون شکل به دیگران منتقل کنم.