پروین میرکوهی

پروین میرکوهی هستم. مدرک کارشناسی ارشد مترجمی زبان فرانسه دارم.
سابقه تدریس با کودکان و نوجوانان در مدارس دو زبانه تهران را دارم.
عاشق زبان فرانسه و تدریس اون هستم و بیش از ۱۰ سال در این زمینه فعالیت دارم. همیشه در حال یادگیری و به روز کردن اطلاعات خودم هستم.