زبان فرانسه

آموزش آینده ساده در زبان فرانسه

زمان آینده ساده بخش مهمی از دستور زبان فرانسوی است که هر زبان‌آموز باید آن را یاد بگیرد. زمان آینده ساده در زبان فرانسوی بسیار پرکاربرد است و تشکیل آن نیز قاعده مشخصی دارد. اگر فرمول آینده ساده فرانسوی را بدانید و چند استثنا آن را بشناسید، می‌توانید به راحتی، از آن در نوشته‌ها و گفته‌های‌تان استفاده کنید. در ادامه، به آموزش آینده ساده در زبان فرانسه خواهیم پرداخت. با ما همراه باشید.

آینده ساده در زبان فرانسه چیست؟

آینده ساده در زبان فرانسوی یا Le futur simple برای صحبت در مورد برنامه‌ها یا اهداف مربوط به آینده استفاده می‌شوند. همچنین اگر بخواهید احتمال وقوع اتفاقی را در آینده پیش‌بینی کنید، می‌توانید از زمان آینده ساده استفاده کنید.

در زبان فرانسوی، اگر بخواهید فعل آینده ساده بسازید، باید بسته به فاعل جمله، یکی از پسوندهای -ai, -as, -a, -ons, -ez و -ont را به فعل اضافه کنید.

به جدول زیر توجه کنید:

فاعلپسوند آینده سادهمثالترجمه
jeaije mangeraiمن خواهم خورد
tuastu finirasتو تمام خواهی کرد
il/elle/onail/elle/on regarderaآن‌ها تماشا خواهند کرد
nousonsnous joueronsما بازی خواهیم کرد
vousezvous parlerezشما صحبت خواهید کرد
ils/ellesontils/elles partirontآن‌ها ترک خواهند کرد

کاربرد زمان آینده ساده در زبان فرانسوی

زمان آینده ساده در زبان فرانسوی بسیار پرکاربرد است. در شرایط زیر، می‌توانید از این زمان استفاده کنید:

  • صحبت در مورد اهداف مربوط به آینده
فردا فایل‌ها را خواهم گذاشت.Demain je rangerai les dossiers.
  • پیش‌بینی وقوع اتفاقی در آینده
شما هرگز طی یک روز تمام نخواهید کرد.  Tu ne finiras jamais en une journée.
  • در جمله‌های شرطی
اگر با هم مرتب کنیم، زودتر تمام خواهیم کرد.   Si on range à deux, on finira plus vite.

زمان آینده ساده چه فرقی با زمان آینده نزدیک دارد؟

در زبان فرانسوی، علاوه بر آینده ساده یا futur simple، آینده نزدیک (futur proche) نیز داریم. اما این دو زمان چه تفاوتی با یکدیگر دارند؟ در ادامه، از کاربرد هر دو زمان برای‌تان گفته‌ایم.

چه زمانی از آینده ساده استفاده کنیم؟

برای بیان اتفاق‌هایی که در آینده دورتر رخ می‌دهند، از زمان آینده ساده استفاده کنید. در این جمله‌ها از عبارت‌هایی مانند dans une semaine و l’année prochaine استفاده کرده‌ایم.

دو سال در پاریس زندگی خواهم کرد.J’habiterai encore à Paris dans deux ans.

در جمله‌هایی که عبارت پیرو یا جمله‌واره وابسته دارید، از آینده ساده استفاده کنید. در این جمله‌ها، کلمه‌هایی مانند quand، lorsque یا dès que را خواهید دید.

وقتی باران قطع شد، بیرون خواهیم رفت.Nous sortirons quand la pluie s’arrêtera.

در نوشتار، از زمان آینده ساده کنید.

چه زمانی از زمان آینده نزدیک استفاده کنیم؟

برای بیان اتفاقی که در آینده نه چندان دور رخ می‌دهد، از زمان آینده نزدیک استفاده کنید. به مثال زیر توجه کنید:

امروز عصر، با ژاک و استل شام می‌خورم.Je vais dîner avec Jacques et Estelle ce soir.

در گفتار، از زمان آینده نزدیک استفاده کنید.

ساختن فعل آینده ساده در زبان فرانسوی

برای ساختن فعل زمان آینده ساده در زبان فرانسوی، باید به انتهای فعل‌ جمله، پسوندی را اضافه کنید. اگر فعل‌تان به re ختم می‌شود، باید e را حذف کنید، سپس فعل را بسازید.

به جدول زیر توجه کنید:

شخصافعال منتهی به erافعال منتهی به irافعال منتهی به re
اول شخص مفردj’aimeraije finiraije vendrai
دوم شخص مفردtu aimerastu finirastu vendras
سوم شخص مفردil/elle/on aimerail/elle/on finirail/elle/on vendra
اول شخص جمعnous aimeronsnous finironsnous vendrons
دوم شخص جمعvous aimerezvous finirezvous vendrez
سوم شخص جمعils/elles aimerontils/elles finirontils/elles vendront

افعال avoir و être از افعال بی‌قاعده در زبان فرانسوی هستند و از الگوی جدول بالا پیروی نمی‌کنند.

به جدول زیر توجه کنید:

شخصavoirêtre
اول شخص مفردj’auraije serai
دوم شخص مفردtu aurastu seras
سوم شخص مفردil/elle/on aurail/elle/on sera
اول شخص جمعnous auronsnous serons
دوم شخص جمعvous aurezvous serez
سوم شخص جمعils/elles aurontils/elles seront

چند استثناء در مورد صرف افعال آینده ساده در زبان فرانسوی وجود دارد:

به حرف e کوتاه در ریشه افعال، یک اکسان گراو (grave accent) اضافه کنید:

je pèserai (peser)

je modèlerai (modeler)

بسیاری از افعالی که به eler یا eter ختم می‌شوند، آخر حرف بی‌صدای‌شان تکرار می‌شود:

je jetterai (jeter)

حرف i برخی از افعال منتهی به rir حذف می‌شود:

je courrai (courir)

je mourrai (mourir)

در افعال منتهی به yer، حرف y تبدیل به i می‌شود. ئر افعالی که به ayer ختم می‌شوند، حروف y و i هر دو قابل استفاده هستند.

j’emploierai, tu emploieras, il emploiera, nous emploierons, vous emploierez, ils emploieront (employer)

je payerai/paierai (payer)

افعال منتهی به oir بی‌قاعده هستند و باید به شکل زیر صرف شوند:

je pourrai, tu pourras, il pourra, nous pourrons, vous pourrez, ils pourront (pouvoir)

سخن آخر

تا به این‌جا، با صرف افعال آینده ساده در زبان فرانسه آشنا شدید. از زمان آینده ساده در زبان فرانسوی، برای اشاره به اتفاقات آینده، برنامه‌ریزی در مورد آینده و ساختن جمله‌های شرطی استفاده می‌کنند. یک سری پسوند مشخص در زبان فرانسه وجود دارد که باید برای صرف افعال باقاعده در زبان فرانسوی از آن‌ها استفاده کنید. افعال بی‌قاعده نیز فرمول مختص به خودشان را دارند. با تمرین و تکرار صرف زمان آینده ساده در زبان فرانسوی، می‌توانید خیلی زود، از این زمان برای بیان منظورتان استفاده کنید.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

همچنین ببینید
بستن
دکمه بازگشت به بالا