زبان انگلیسی

اشتباهات رایج زبان انگلیسی

یکی از سریع‌ترین روش‌ها برای صحبت کردن به زبان انگلیسی و تقویت این مهارت در خودتان این است که مرتکب اشتباه شوید. هیچ اشکالی ندارد! برخی اشتباهات بسیار رایج و پرتکرار هستند و آشنایی با اشتباهات رایج زبان انگلیسی می‌تواند بسیار کمک‌تان کند. در ادامه، از اشتباهات رایج در زبان انگلیسی برای‌تان خواهیم گفت. با ما همراه باشید!

عبارت A While و Awhile

عبارت A while یک عبارت اسمی و متشکل از دو بخش است: a و while. اما awhile یک قید است، به معنای for a while.   معمولاً عبارت اسمی  A while بعد از حروف اضافه for یا in  قرار می‌گیرد، اما اگر نتوانید for a while را در جمله‌تان قرار دهید، باید از a while استفاده کنید.

به مثال‌های زیر توجه کنید:

He went to the store for a while.

You should sleep awhile.

در جملۀ بالا، می‌توانید for a while را جایگزین awhile کنید.

کلمۀ Among و Between

واژۀ  among برای ارتباط بین چند چیز استفاده می‌شود و واژۀ between ارتباط بین دو چیز را نشان می‌دهد.

I found a pen hidden among the papers on the desk.

I found a pen hidden between two sheets of paper on the desk.

کلمۀ effect و affect

 واژۀ effect اسم است، اما واژۀ affect فعل است.

کلمۀ emigrate و  immigrate

کلمۀ emigrate به معنای مهاجرت از یک شهر یا یک کشور است، اما واژۀ immigrate به معنای مهاجرت از یک محل به یک کشور است.  

به مثال‌های زیر توجه کنید:

My father emigrated from Venezuela.

My mother immigrated to the United States.

واژۀ Historic و Historical

واژۀ historic به معنای «مشهور» است، اما واژۀ historical یعنی «مربوط به تاریخ». به مثال‌های زیر توجه کنید:

What a historic snowstorm!

She decided to wear a historical costume for the Renaissance fair.

عبارت i.e. و e.g.

عبارت‌های i.e. و e.g. مخفف دو عبارت لاتین است.

عبارت e.g. یعنی «برای مثال»

عبارت i.e. یعنی «به عبارت دیگر»

به مثال‌های زیر توجه کنید:

After work, I’d like to check out the new supermarket, i.e., Key Food.

After work, I’d like to go to a supermarket, e.g., Key Food or Waldbaum’s.

واژۀ Loose و Lose

واژۀ loose صفت است، اما واژۀ    lose فعل است.

به مثال‌های زیر توجه کنید:

This shirt is too loose on me.

How did you lose your phone?!

واژۀ  who و whom

واژۀ who به فاعل جمله اشاره دارد، اما واژۀ whom به مفعول فعل اشاره دارد.

به مثال‌های زیر توجه کنید:

Who wants the last piece of pie?

Whom do you trust more?

واژۀ Borrow و Lend

در زبان انگلیسی، borrow به معنای «قرض گرفتن چیزی با کسی» و lend به معنای «دادن چیزی به کسی برای مدت کوتاه» است.

عبارت me too و me either

عبارت me too مثبت است و me either منفی است. اما منظور از این مثبت و منفی چیست؟ به مثال‌های زیر توجه کنید:

I like traveling.

Me too.

مثال دوم برای me either:

I don’t like extreme sports.

me either.

واژه‌های watch،  see و look

سه واژۀ see، look و watch هم‌معنا به نظر می‌رسند، اما واقعیت غیر از این است. این سه واژه کاربرد و معنایی کاملاً متفاوت دارند. به معنای این سه واژه توجه کنید:

واژۀ look: نگاه مستقیم به چیزی

Stop looking at my private journal.                          

واژۀ see: دیدن چیزی که از نگاه‌مان می‌گذرد و خودمان به دنبال آن نیستیم.

I don’t play tennis, but I see them playing every day.

واژۀ watch: با دقت به چیزی نگاه کردن، معمولاً چیزی که در حال حرکت است.

I watch the snow falling.

واژۀ everyday و every day

واژۀ everyday یک صفت تک کلمه‌ای است و هیچ فاصله‌ای بین واژۀ every و day قرار نمی‌گیرد. این واژه برای توصیف رویدادی بسیار شایع به کار می‌رود. به مثال زیر توجه کنید:

He starts work every day at 8 a.m.

در جملۀ بالا، نمی‌توانید از واژۀ every day استفاده کنید.

واژۀ every day یک عبارت قیدی است. این عبارت قیدی به معنای each day است. به مثال زیر توجه کنید:

Every day I turn off the lights before I leave the house.

واژۀ Peek و Peak

واژۀ peek به معنای نگاه کردن به چیزی است. اما واژۀ  peak به سر یا قلۀ چیزی اشاره دارد.

به مثال‌های زیر توجه کنید:

Can I take a peek of the scenery?

Sure, but I heard the view’s better from the peak.

عبارت Piece of Mind و Peace of Mind

عبارت Piece of Mind به معنای دیدگاه یا نظر شخص است:

My neighbor’s truck is so loud, it’s about time I gave him a piece of my mind!

اما عبارت Peace of Mind به معنای آسودگی خاطر است.

Give me peace of mind to know that my home is secure.

واژۀ Number و Amount

واژۀ Amount را باید برای موارد غیر قابل شمارش استفاده کنید. به مثال زیر توجه کنید:

a large amount of dirt

واژۀ Number  را برای چیزهای که کمیت‌شان قابل تشخیص است استفاده کنید. به مثال زیر توجه کند:

a large number of people

سخن آخر

آشنایی با اشتباهات رایج زبان انگلیسی در یادگیری بهتر زبان انگلیسی و کاربرد صحیح عبارت‌ها و اصطلاحات کمک می‌کند. در این مقاله، برخی از این اشتباهات رایج زبان انگلیسی را برای‌تان گفتیم. با یادگیری این نکته‌ها و مواردی از این دست می‌توانید پشرفت‌تان را سرعت ببخشید.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

همچنین ببینید
بستن
دکمه بازگشت به بالا