زبان انگلیسی

افعال بی قاعده + کامل ترین لیست افعال بی قاعده

افعال بی‌قاعده فعل‌هایی هستند که زمان‌های گذشته و حال‌شان الگوی مشخصی را دنبال نمی‌کند. افعال باقاعده انگلیسی به علاوۀ ed تبدیل به زمان گذشته می‌شوند. قسمت سوم‌شان نیز به همین صورت شکل می‌گیرد. اما افعال بی‌قاعده چنین نیست و هر کدام از سه قسمت فعل شکل مشخصی دارد، بدون این‌که شباهتی به دیگر قسمت‌های فعل داشته باشد. یادگیری افعال بی‌قاعده یکی از دشوارترین بخش‌های یادگیری زبان انگلیسی است، چرا که هیچ فرمول مشخصی ندارد. هیچ راهی برای یادگیری لیست افعال بی قاعده وجود ندارد و فقط و فقط باید آن‌ها را حفظ کنید. در این مطلب، کامل‌ترین لیست افعال بی‌فاعده را برای‌تان خواهیم گفت. با ما همراه باشید!

به طور خلاصه، می‌توان گفت که «افعال بی‌قاعده پیرو قوانین خودشان هستند». افعال باقاعده تابع قوانین استانداردی هستند و همراه با -ed و -d تبدیل به فعل گذشته و قسمت سوم می‌شود. اما فعل بی‌قاعده چنین نیست و قسمت‌های مختلف فعل، بدون هیچ قاعده‌ای، تغییر می‌کند. به دو مثال زیر توجه کنید:

فعل بی قاعده چیست؟

فعل «dance» باقاعده است. این فعل به علاوۀ -ed تبدیل به گذشته و قسمت سوم می‌شود. 

فعلزمان گذشتهقسمت سوم فعل
dancedanceddanced

فعل sing بی‌قاعده است، بنابراین هیچ قانونی برای قسمت گذشته و سوم آن‌ها وجود ندارد. برای نوشتن زمان گذشته، نمی‌توانید بگویید singed، چرا که قاعده مشخصی ندارد. 

فعلزمان گذشتهقسمت سوم فعل
singsangsung

این دو فعل را در جمله‌های زیر برای‌تان گفته‌ایم:

We sang and danced all night. 

I have sung opera before, but I have never danced to it. 

She prefers music sung by professionals.

افعال ضعیف و افعال قوی

افعال بی‌قاعده و باقاعده را معمولاً با افعال ضعیف و افعال قوی اشتباه می‌گیرند، چرا شبیه به یکدیگر هستند. اما فعل قوی و فعل ضعیف چیست؟ در ادامه، از این افعال برایتان گغته‌ایم. 

فعل قوی چست؟

فعل قوی فعلی است که حروف صدادار زمن گذشته‌اش تغییر می‌کند. برای مثال، Sing  یک فعل قوی است، چرا در قسمت گذشته، حرف i به a تغییر می‌کند. 

فعل ضعیف چیست؟

در افعال ضعیف، حرف صدادار در قسمت گذشته فعل تغییر نمی‌کند، مثل فعل dance. 

می‌توان گفت که همه افعال قوی بی‌قاعده هستند. اما برخی از افعال ضعیف نیز باقاعده هستند. 

در جدول زیر، یکی از رایج‌ترین نمونه‌های افعال ضعف بی‌قاعده را برای‌تان گفته‌ایم.

قسمت سوم فعلقسمت گذشته فعلفعل
sleptsleptsleep

همانطور که مشاهده کردید، sleep گذشته  و قسمت سوم مشخصی دارند، اما حرف صدادارش تغییر نمی‌کند و همان e باقی می‌ماند. بنابراین یک فعل ضعیف است. 

برخی از افعال بی‌قاعده، مانند bet و spread، تغییر نمی‎کنند، از این رو، از افعال ضعیف هستند.

فهرست افعال بی‌قاعده در زبان انگلیسی

در جدول زیر، لیستی از افعال بی‌قاعده برای‌تان آورده‌ایم. 

arise/ arose/ arisen

awake/ awoke/ awoken

be/ was, were/ been

bear/ bore/ borne

beat/ beat/ beaten

become/ became/ become

begin/ began/ begun

bend/ bent/ bent

bet/ bet/ bet

bind/ bound/ bound

bid/ bid/ bid

bite/ bit/ bitten

bleed/ bled/ bled

blow/ blew/ blown

break/ broke/ broken

breed/ bred/ bred

bring/ brought/ brought

broadcast/ broadcast/ broadcast

build/ built/ built

burst/ burst/ burst

buy/ bought/ bought

cast/ cast/ cast

catch/ caught/ caught

choose/ chose/ chosen

cling/ clung/ clung

come/ came/ come

cost/ cost/ cost

creep/ crept/ crept

cut/ cut/ cut

deal/ dealt/ dealt

dig/ dug/ dug

dive/ dove/dived/ dived

do/ did/ done

draw/ drew/ drawn

dream/ dreamed/ dreamed

drink/ drank/ drunk

drive/ drove/ driven

eat/ ate/ eaten

fall/ fell/ fallen

feed/ fed/ fed

feel/ felt/ felt

fight/ fought/ fought

find/ found/ found

flee/ fled/ fled

fling/ flung/ flung

fly/ flew/ flown

forbid/ forbade/ forbidden

forget/ forgot/ forgotten

forgive/ forgave/ forgiven

freeze/ froze/ frozen

get/ got/ got

give/ gave/ given

go/ went/ gone

grind/ ground/ ground

grow/ grew/ grown

hang/ hung/ hung

have/ had/ had

hear/ heard/ heard

hide/ hid/ hidden

hit/ hit/hit

hold/ held/ held

hurt/ hurt/ hurt

keep/ kept/ kept

kneel/ knelt/ knelt

know/ knew/ known

lay/ laid/ laid

lead/ led/ led

leave/ left/ left

land/ lent/ lent

let/ let/ let

lie/ lay/ lain

light/ lit/lighted/ lit/lighted

lose/ lost/ lost

make/ made/ made

mean/ meant/ meant

meet/ met/ met

mistake/ mistook/ mistaken

mow/ mowed/ mown/mowed

overtake/ overtook/ overtaken

pay/ paid/ paid

proofread/ proofread/ proofread

put/ put/ put

quit/ quit/ quit

read/ read/ read

reset/ reset/ reset

ride/ rode/ ridden

ring/ rang/ rung

rise/ rose/ risen

run/ ran/ run

say/ said/ said

see/ saw/ seen

seek/ sought/ sought

sell/ sold/ sold

send/ sent/ sent

set/ set/ set

sew/ sewed/ sewn

shake/ shook/ shaken

shave/ shaved/ shaven

shed/ shed/ shed

shine/ shone/ shone

shoot/ shot/ shot

show/ showed/ shown

shrink/ shrank/ shrunk

shut/ shut/ shut

sing/ sang/ sang

sink/ sank/ sunk

sit/ sat/ sat

slay/ slew/ slain

sleep/ slept/ slept

slide/ slid/ slid

sling/ slung/ slung

sneak/ snuck/ snuck

sow/ sowed/ sown/ sowed

speak/ spoke/ spoken

speed/ sped/ sped

spend/ spent/ spent

spill/ spilt/spilled/ spilt/spilled

spin/ spun/ spun

spit/ spat/ spat

split/ split/ split

spread/ spread/ spread

spring/ sprang/ sprung

stand/ stood/ stood

steal/ stole/ stolen

stick/ stuck/ stuck

sting/ stung/ stung

stink/ stank/ stunk

strike/ struck/ struck

string/ strung/ strung

strive/ strove/ striven

swear/ swore/ sworn

sweep/ swept/ swept

swell/ swelled/ swollen/ swelled

swim/ swam/ swum

swing/ swung/ swung

take/ took/ token

teach/ taught/ taught

tear/ tore/ torn

think/ thought/ thought

tear/ tore/ torn

think/ thought/ thought

throw/ threw/ thrown

thrust/ thrust/ thrust

tread/ trod/ trodden

understand/ understood/ understood

upset/ upset/ upset

wake/ woke/ woken

wear/ wore/ worn

weave/ wove/ worn

weave/ wove/ woven

weep/ wept/ wept

wet/ wet/ wetted

win/ won/ won

wind/ wound/ wound

wring/ wrung/ wrung

write/ wrote/ written

افعال بی‌قاعده‌ای که تغییر نمی‌کنند

بسیاری از افعال، چه باقاعده و چه بی‌قاعده، شکل‌های مختلفی دارند. برخی از آن‌ها کاملاً تغییر می‌کنند و برخی دیگر صرفاً -ed می‌گیرند. برخی از افعال نیز هیچ تغییری نمی‌کنند. این افعال بی‌تغییر نیز بی‌قاعده هستند. 

در ادامه، فهرست این افعال را آورده‌ایم:

Bet

Bid

Broadcast

Burst

Cast

Cost

Cut

Hit

Hurt

Let

Proofread

Put

Read

Reset

Set

Shed

Shut

Split

Spread

Thrust

Upset

Wet

سخن آخر

تا به این‌جا، با افعال بی‌قاعده آشنا شدید. یگانه راه یادگیری افعال بی‌قاعده حفظ کردن آن‌ها است. سعی کنید به کاملترین لیست افعال بی قاعده را به یاد بسپارید تا بتوانید به موقع استفاده‌شان کنید. 

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا