زبان فرانسه

صرف فعل در فرانسه

صرف فعل در فرانسه یکی از مراحل مهم یادگیری زبان فرانسوی است. زبان آموزان، در هر مرحله، باید صرف فعل را یاد بگیرند تا بتوانند به این زبان صحبت کنند و بنویسند. در زبان فرانسه، سه نوع فعل وجود دارد که قوانین مشخصی برای صرف کردن‌شان وجود دارد. در این مطلب، هر آنچه باید در مورد صرف فعل در فرانسه بدانید برای‌تان خواهیم گفت. با ما همراه باشید!

ریشه فعل چیست؟

ریشه فعل یا Le radical شکل اولیه فعل بدون پسوند است. برای صرف فعل در فرانسه، باید مصدر را با پیشوندهای مختلف پنهان کنیم. برای یافتن ریشه فعل، باید پسوند را از فعل حذف کنیم. 

سه نوع فعل در زبان فرانسه

افعال فرانسوی را می‌توان به سه دسته تقسیم کرد:

افعالی که به -er ختم می‌شوند

افعالی که به -er ختم می‌شوند با قاعدۀ مشخصی صرف می‌شوند. 

مثال: manger، aimer، commencer، créer، penser، oublier

افعالی که به -ir ختم می‌شوند

صفت فاعلی این افعال به -issant ختم می‌شود. به نمونه‌های زیر توجه کنید:

 • finir (finissant)
 • réussir (réussissant)
 • choisir (choisissant)

افعال بی‌قاعده

افعال بی‌قاعده متعلق به هیچ کدام از گروه‌های بالا نیست. این افعال معمولاً به -ir، -er و -air ختم می‌شوند.. صفت فاعلی این افعال نیز به -ant ختم می‌شوند. 

نمونه‌‌هایی از افعال بی‌قاعده را در ادامه برای‌تان آورده‌ایم:

 • pouvoir
 • savoir
 • voir
 • vouloir
 • prendre
 • croire
 • mettre
 • attendre
 • découvrir
 • courir
 • offrir

صرف افعال مهم زبان فرانسوی

برخی از افعال فرانسوی بسیار پرکاربرد هستند. برای درک این زبان، صحبت کردن به زبان فرانسوی و نوشتن به این زبان، باید این افعال مهم و پرکاربرد را بشناسید. 

فعل parler

فعل parler به معنای «صحبت کردن» است. معمولاً parler اولین فعلی است که هر زبان آموز یاد می‌گیرد. این فعل به -er ختم می‌شود و از افعال باقاعده است. 

گذشته استمراریآیندهحال
parlaisparleraiparleje
parlaisparlerasparlestu
parlaitparleraparleil
parlionsparleronsparlonsnous
parliezparlerezparlezvous
parlaientparlerontparlentils

صفت فاعلی  این فعل parlant است، یعنی ant را به ریشه فعل اضافه می‌کنید.

گذشته سادهوجه شرطیوجه التزامیوجه التزامی (گذشته استمراری)
jeparleparleraisparlaiparlasse
tuparlesparleraisparlasparlasses
ilparleparleraitparlaparlât
nousparlionsparlerionsparlâmesparlassions
vousparliezparleriezparlâtesparlassiez
ilsparlentparleraientparlèrentparlassent

به مثال‌های زیر توجه کنید:

 • Je parle français.
 • Tu ne parles pas allemand.
 • Parlez-vous anglais?
 • En Espagne on parle espagnol.
 • Elles parlent chinois

فعل Aller

فعل aller به معنای «رفتن» است. از این فعل برای وصف حال‌تان نیز می‌توانید استفاده کنید. 

وجه التزامی (گذشته استمراری)وجه التزامیوجه شرطیآیندهگذشته استمراریحال ساده
allasseailleiraisiraiallaisvaisje
allassesaillesiraisirasallaisvastu
allâtailleiraitiraallaitvail
allassionsallionsirionsironsallionsallonsnous
allassiezallieziriezirezalliezallezvous
allassentaillentiraientirontallaientvontils

به مثال‌های زیر توجه کنید:

 • Je vais en cours.
 • Elle allait au théâtre.
 • Vous irez à la boulangerie.
 • Tu irais au magasin.
 • Nous allons presenter l’idee.

فعل Vouloir

فعل Vouloir به معنای «خواستن» است. 

وجه التزامی (گذشته استمراری)وجه التزامیوجه شرطیآیندهگذشته استمراریحال ساده
voulusseveuillevoudraisvoudraivoulaisveuxje
voulussesveuillesvoudraisvoudrasvoulaisveuxtu
voulûtveuillevoudraitvoudravoulaitveutil
voulussionsvoulionsvoudrionsvoudronsvoulionsvoulonsnous
voulussiezvouliezvoudriezvoudrezvouliezvoulezvous
voulussentveuillentvoudraientvoudrontvoulaientveulentils

به مثال‌های زیر توجه کنید:

Je veux une orange.

Nous voulons nous marier bientôt.

Je voudrais habiter à Paris.

Je veux manger.

Il veut une pizza.

Elle veut du fromage.

فعل dire

فعل dire به معنای «گفتن» است. 

وجه التزامی (گذشته استمراری)وجه التزامیوجه شرطیآیندهگذشته استمراریحال ساده
dissedisediraisdiraidisaisdisje
dissesdisesdiraisdirasdisaisdistu
dîtdisediraitdiradisaitditil
dissionsdisionsdirionsdironsdisionsdisonsnous
dissiezdisiezdiriezdirezdisiezditesvous
dissentdisentdiraientdirontdisaientdisentils

به مثال‌های زیر توجه کنید:

 • Qu’est-ce que tu dis?
 • Il nous a dit qu’elle part aujourd’hui.
 • Comment dit-on apple en français?
 • Ça te/vous dit une glace?

فعل aimer

فعل aimer به معنای «دوست داشتن» است. 

وجه التزامی (گذشته استمراری)وجه التزامیوجه شرطیآیندهگذشته استمراریحال ساده
aimasseaimeaimeraisaimeraiaimaisaimeje
aimassesaimesaimeraisaimerasaimaisaimestu
aimâtaimeaimeraitaimeraaimaitaimeil
aimassionsaimionsaimerionsaimeronsaimionsaimonsnous
aimassiezaimiezaimeriezaimerezaimiezaimezvous
aimassentaimentaimeraientaimerontaimaientaimentils

به مثال‌های زیر توجه کنید:

 • J’aime mes sœurs.
 • Il n’aime pas beaucoup l’ail.
 • J’aimerais aller en Russie un jour.
 • Ils s’aiment depuis 10 ans.

سخن آخر

صرف فعل در فرانسه اهمیت بسیاری زیادی در مسیر یادگیری زبان فرانسه دارد. از همان ابتدای یادگیری زبان فرانسوی، صرف افعال را به خوبی یاد بگیرید تا وقتی به سطح متوسط یا پیشرفته رسیدید، مشکلی نداشته باشید. صرف افعال فرانسوی در ابتدا ترسناک و دشوار به نظر می‌رسد، اما به مرور زمان و با تمرین و تکرار، می‌توانید صرف این افعال را به خوبی یاد بگیرید و در صحبت کردن و نوشتن نیز، از آن‌ها استفاده کنید. 

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

همچنین ببینید
بستن
دکمه بازگشت به بالا