زبان انگلیسی

نسبت های فامیلی به انگلیسی – تمام نسبت ها + تمرین

در همان اولین مراحل یادگیری زبان انگلیسی، با اعضای خانواده و نسبت های فامیلی به انگلیسی آشنا خواهید شد. اما چرا؟ نسبت های فامیلی به انگلیسی آنقدر پرکاربرد است که نمی‌توانید بدون آن‌ها صحبت کنید. برای مثال، وقتی کسی را برای اولین بار مشاهده می‌کنید و او سوالاتی را در مورد خانواده‌تان از شما می‌پرسد که برای درک کردن آن‌ها و پاسخ دادن به آن‌ها، باید نسبت های فامیلی به انگلیسی را بشناسید. در این مطلب، هر آنچه باید در مورد نسبت‌های فامیلی به انگلیسی بدانید برای‌تان خواهیم گفت. با ما همراه باشید.

اعضای خانواده در زبان انگلیسی

در قدم اول، به سراغ معادل انگلیسی واژه خانواده و اعضای خانواده می‌رویم. واژه family معادل خانواده در زبان انگلیسی است.

واژه family برای اولین بار در قرن پانزدهم وارد زبان انگلیسی شد و ریشه در واژه لاتین familia دارد. اما منظور از خانواده در زبان انگلیسی چیست؟ اعضای خانوده گروهی از مردم هستند که زیر یک سقف زندگی می‌کنند.

معمولاً از این واژه برای اشاره به والدین، خواهر و برادر استفاده می‌شود. در واقع، کسانی که به یکدیگر نسبت خونی دارند یک خانواده هستند.

در جدول زیر، از اعضای خانواده در زبان انگلیسی برای‌تان گفته‌ایم.

واژه انگلیسیتلفظمعنی
Mom/ ˈmɑːm /مادر
Dad/ ˈdæd /پدر
Mother/ ˈmʌðr̩ /مادر
Father/ ˈfɑːðr̩ /پدر
Parents/ ˈperənts /والدین
Sister/ ˈsɪstər /خواهر
Brother/ ˈbrʌðr̩ /برادر
Siblings/ ˈsɪblɪŋz /خواهر و برادر
Daughter/ ˈdɒtər /دختر
Son/ ˈsən /پسر
Children/ ˈtʃɪldrən /کودکان
Wife/ ˈwaɪf /همسر
Husband/ ˈhʌzbənd /شوهر

نسبت های فامیلی در زبان انگلیسی

تا به اینجا، با اعضای خانواده به زبان انگلیسی آشنا شدید. اکنون به نسبت های فامیلی در زبان انگلیسی می‌رسیم. در جدول زیر، نسبت‌های فامیلی و معادل انگلیسی‌شان برای‌تان گفته‌ایم.

واژه انگلیسیتلفظمعنی فارسی
Aunt/ ˈænt /خاله یا عمه
Uncle/ ˈʌŋkl̩ /دایی یا عمو
Great-aunt/ ˌgreɪt ˈænt /خواهر پدربزرگ یا مادربزرگ
Great-uncle/ ˌgreɪt ˈʌŋkl̩ /برادر پدربزرگ یا مادربزرگ
Niece/ ˈniːs /دخترِ خواهر یا برادر
Nephew/ ˈnefjuː /پسر خواهر یا برادر
Female cousin/ ˈfiːˌmel ˈkʌzn̩ /دحتر دایی یا عمو دختر خاله یا عمه
Male cousin/ ˈmeɪl ˈkʌzn̩ /پسر دایی یا عمو پسر خاله یا عمه
Grandmother/ ˈɡræn ˌmʌðr̩ /مادر بزرگ (مادرِ مادر یا مادرِ پدر)
Grandfather/ ˈɡrændˌfɑːðər /پدربزرگ (پدر مادر یا پدر پدر)
Grandparents/ ˈɡrændˌperənts /والدین والدین شما
Great-grandmother/ ˌgreɪt ˈɡræn ˌmʌðr̩ /پدربزرگ پدر یا مادر
Great-grandfather/ ˌgreɪt ˈɡrændˌfɑːðər /پدربزرگ پدر یا مادر
Great-grandparents/ ˌgreɪt ˈɡrændˌperəntsوالدین پدربزرگ و مادربزرگ‌تان
Great-great-grandmother/ ˌgreɪt ˌgreɪt ˈɡræn ˌmʌðr̩ /مادر پدربزرگ یا مادربزرگ
Great-great-grandfather/ ˌgreɪt ˌgreɪt ˈɡrændˌfɑːðər /پدر مادربزرگ یا پدربزرگ

اعضای خانواده همسر در زبان انگلیسی

وقتی خودتان یا دیگر اعضای خانواده‌تان با کسی ازدواج می‌کنید، یک سری نسبت های فامیلی دیگری ایجاد می‌شود. مادرشوهر، پدرشوهر، برادرشوهر و غیره. در جدول زیر، از نسبت‌های اعضای خانواده همسر در زبان انگلیسی برای‌تان خواهیم گفت.

واژه انگلیسیتلفظمعادل فارسی
Stepmom/ step ˈmɑːm /همسر پدرتان (مادر بیولوژیک‌تان نیست)
Stepdad                       / step ˈdæd /همسر مادرتان (پدر بیولوژیک نیست)
Step-sister       / step ˈsɪstər /   دختر یا پسر پدرخوانده یا مادرخوانده‌تان
Step-brother    / step ˈbrʌðr̩ /   پسر مادرخوانده یا پدرخوانده
Mother-in-law / ˈmʌðər ɪn ˌlɔ: /           مادر شوهر یا همسر شما
Father-in-law   / fɑ:ðər ɪn ˌlɔ: / پدر شوهر یا همسر شما
Parents-in-law / ˈperənts ɪn ˈlɑː /         خانواده همسر یا شوهر
Daughter-in-law/ ˈdɔ:tər ɪn ˌlɔ: /دختر شوهر یا همسر شما
Son-in-law       / ˈsʌn ɪn ˌlɔ: /    پسر شوهر یا همسرتان

مکالمه هایی در مورد اعضای خانواده به زبان انگلیسی

وقتی می‌خواهید در برخورد با اشخاص جدید، مثل دوستان، همکاران یا هر جمع جدیدی، می‌خواهید در مورد اعضای خانواده‌تان صحبت کنید، می‌‌توانید از قبل، یک سری جمله را حفظ کنید تا بتوانید با اعتماد به نفس بیشتری در این باره صحبت کنید. در ادامه، از این مکالمه‌ها به زبان انگلیسی برای‌تان گفته‌ایم.

چند خواهر و برادر داری؟ من یک برادر بزرگتر و دو خواهر کوچکتر دارم.Q: How many brothers and sisters do you have? A: I’ve got one older brother and two younger sisters.
چند خواهر و برادر داری؟ من دو خواهر دارم، یکی از آن‌‌ها از من کوچکتر است و دیگری از من بزرگتر است.Q: How many siblings do you have? A: I have two sisters, one older and one younger.
آیا خانواده بزرگی داری؟ خانواده من متشکل از مادر، پدرخوانده، برادرم مایکل و سگم برونو است.Q: Do you have a big family? A: My family consists of my mom, my stepdad, my brother Michael and my dog Bruno.
آیا فرزندی داری؟ من یک دختر پنج ساله دارم.Q: Do you have kids? A: I have a 5-year-old daughter.
خانواده شما چگونه است؟ خانواده من بسیار صمیمی است. خواهرانم بهترین دوستانم هستند.Q: What’s your family like? A: My family is very close. My sisters are my best friends!

سخن آخر

تا به اینجا، با نسبت های فامیلی به زبان انگلیسی آشنا شدید و معادل اسامی اعضای خانواده را نیز شناختید. با این شناخت، می‌توانید به خوبی در مورد خانواده و اعضای فامیل تان به زبان انگلیسی صحبت کنید.  

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا