کلاس خصوصی فرانسه برای نسیم صیامی

هزینه کلاس: 1,500,000 تومان
  • تاریخ شروع و پایان کلاس:1402/12/7 تا 1402/12/7
  • روزها:1
  • ظرفیت کلاس:1 نفر
  • ساعت:روز های سه شنبه یا چهار شنبه ساعت 4 عصر به بعد

توضیحات

روز های سه شنبه یا چهار شنبه ساعت 4 عصر به بعد

پیش نیاز کلاس

سطح: متوسط

کتاب

رومینا اسدی

    فرانسه