مدرسه آنلاین نزدیکتر

جایی برای کشف دوباره‌ی لذت یادگیری

تضمین کیفیت کلاس‌ها

پس از شرکت در اولین جلسه‌ی کلاس‌های گروهی یا خصوصی، در صورت عدم رضایت می‌تونید تمام وجه پرداختی رو بدون چون و چرا پس بگیرید، پس با خیال راحت ثبت‌نام کنید.

برترین آموزگاران

ما بادقت و پس از مراحل گوناگون، آموزگارانمون رو دست‌چین می‌کنیم و سپس به طور مداوم کارکردشون رو می‌سنجیم تا از کیفیت برگزاری کلاس‌هاشون اطمینان حاصل کنیم.

تجربه‌ی لذت‌بخش آموزش

تلاش ما در نزدیکتر به دور از فشارها و اضطراب‌های کلاس‌های معمول، ایجاد محیطی دوستانه، گرم و امن برای زبان‌آموزانه تا بتونند پیشرفت کنند و بیشتر و بهتر بیاموزند.


کلاس ها

برگزاری کلاس های گروهی


تاریخ شروع و پایان کلاس:

1403/1/19 تا 1403/3/29

ظرفیت کلاس:

15 نفر

وضعیت کلاس:

در حال ثبت نام

روزهای کلاس

یکشنبه - سه شنبه

ساعات برگزاری کلاس

10 تا 13

هزینه:

2,700,000 تومان

سطح

متوسط

نوع کلاس

حضوری

تاریخ شروع و پایان کلاس:

1403/1/30 تا 1403/3/17

ظرفیت کلاس:

16 نفر

وضعیت کلاس:

در حال ثبت نام

روزهای کلاس

پنجشنبه ها

ساعات برگزاری کلاس

11 تا 13

هزینه:

1,100,000 تومان

سطح

متوسط

نوع کلاس

آنلاین

تاریخ شروع و پایان کلاس:

1402/12/15 تا 1403/1/9

ظرفیت کلاس:

10 نفر

وضعیت کلاس:

در حال ثبت نام

روزهای کلاس

یکشنبه - سه شنبه - پنج شنبه

ساعات برگزاری کلاس

14تا 15:30

هزینه:

3,600,000 تومان

سطح

مبتدی

نوع کلاس

حضوری

تاریخ شروع و پایان کلاس:

1403/1/18 تا 1403/4/6

ظرفیت کلاس:

50 نفر

وضعیت کلاس:

در حال ثبت نام

روزهای کلاس

شنبه-دوشنبه-چهارشنبه

ساعات برگزاری کلاس

10 تا 13

هزینه:

4,050,000 تومان

سطح

صفر

نوع کلاس

آنلاین

تاریخ شروع و پایان کلاس:

1403/1/30 تا 1403/3/17

ظرفیت کلاس:

10 نفر

وضعیت کلاس:

تکمیل ظرفیت

روزهای کلاس

پنجشنبه ها

ساعات برگزاری کلاس

14 تا 16

هزینه:

1,403,000 1,100,000 تومان

سطح

متوسط

نوع کلاس

حضوری

تاریخ شروع و پایان کلاس:

1403/1/17 تا 1403/1/17

ظرفیت کلاس:

10 نفر

وضعیت کلاس:

تکمیل ظرفیت

روزهای کلاس

جمعه

ساعات برگزاری کلاس

۱۰ تا ۱۳

هزینه:

400,000 300,000 تومان

سطح

متوسط

نوع کلاس

حضوری

کلاس های زبان انگلیسی

تاریخ شروع و پایان کلاس:

1402/10/28 تا 1403/10/30

ظرفیت کلاس:

500 نفر

وضعیت کلاس:

در حال ثبت نام

روزهای کلاس

هر روز

ساعات برگزاری کلاس

هزینه:

320,000 300,000 تومان

سطح

متوسط

نوع کلاس

آنلاین

کلاس های زبان فرانسه

تاریخ شروع و پایان کلاس:

1402/6/25 تا 1402/6/25

ظرفیت کلاس:

500 نفر

وضعیت کلاس:

در حال ثبت نام

روزهای کلاس

ساعات برگزاری کلاس

هزینه:

400,000 تومان

سطح

مبتدی

نوع کلاس

ویدئو

تاریخ شروع و پایان کلاس:

1403/1/18 تا 1403/4/6

ظرفیت کلاس:

50 نفر

وضعیت کلاس:

در حال ثبت نام

روزهای کلاس

شنبه-دوشنبه-چهارشنبه

ساعات برگزاری کلاس

10 تا 13

هزینه:

4,050,000 تومان

سطح

صفر

نوع کلاس

آنلاین

تاریخ شروع و پایان کلاس:

1403/1/19 تا 1403/3/8

ظرفیت کلاس:

20 نفر

وضعیت کلاس:

در حال ثبت نام

روزهای کلاس

یکشنبه - سه شنبه

ساعات برگزاری کلاس

19 تا 21

هزینه:

1,350,000 تومان

سطح

صفر

نوع کلاس

آنلاین

تاریخ شروع و پایان کلاس:

1403/1/18 تا 1403/3/16

ظرفیت کلاس:

20 نفر

وضعیت کلاس:

در حال ثبت نام

روزهای کلاس

شنبه - چهارشنبه

ساعات برگزاری کلاس

19 تا 21

هزینه:

1,350,000 تومان

سطح

مبتدی

نوع کلاس

آنلاین

تاریخ شروع و پایان کلاس:

1403/1/18 تا 1403/3/16

ظرفیت کلاس:

20 نفر

وضعیت کلاس:

در حال ثبت نام

روزهای کلاس

شنبه - چهارشنبه

ساعات برگزاری کلاس

19 تا 21

هزینه:

1,350,000 تومان

سطح

مبتدی

نوع کلاس

آنلاین

تاریخ شروع و پایان کلاس:

1403/1/15 تا 1403/3/12

ظرفیت کلاس:

20 نفر

وضعیت کلاس:

در حال ثبت نام

روزهای کلاس

یکشنبه - سه شنبه

ساعات برگزاری کلاس

19 تا 21

هزینه:

1,350,000 تومان

سطح

مبتدی

نوع کلاس

آنلاین

تاریخ شروع و پایان کلاس:

1403/1/18 تا 1403/4/6

ظرفیت کلاس:

16 نفر

وضعیت کلاس:

در حال ثبت نام

روزهای کلاس

شنبه-دوشنبه-چهارشنبه

ساعات برگزاری کلاس

11 تا 13

هزینه:

2,700,000 تومان

سطح

مبتدی

نوع کلاس

آنلاین

تاریخ شروع و پایان کلاس:

1403/1/18 تا 1403/3/16

ظرفیت کلاس:

16 نفر

وضعیت کلاس:

در حال ثبت نام

روزهای کلاس

شنبه - چهارشنبه

ساعات برگزاری کلاس

19 تا 21

هزینه:

1,350,000 تومان

سطح

مبتدی

نوع کلاس

آنلاین

تاریخ شروع و پایان کلاس:

1403/1/19 تا 1403/3/8

ظرفیت کلاس:

16 نفر

وضعیت کلاس:

در حال ثبت نام

روزهای کلاس

یکشنبه - سه شنبه

ساعات برگزاری کلاس

19 تا 21

هزینه:

1,350,000 تومان

سطح

متوسط

نوع کلاس

آنلاین

تاریخ شروع و پایان کلاس:

1403/1/18 تا 1403/3/16

ظرفیت کلاس:

16 نفر

وضعیت کلاس:

در حال ثبت نام

روزهای کلاس

شنبه - چهارشنبه

ساعات برگزاری کلاس

19 تا 21

هزینه:

1,350,000 تومان

سطح

متوسط

نوع کلاس

آنلاین

تاریخ شروع و پایان کلاس:

1403/1/19 تا 1403/3/8

ظرفیت کلاس:

16 نفر

وضعیت کلاس:

در حال ثبت نام

روزهای کلاس

یکشنبه - سه شنبه

ساعات برگزاری کلاس

19 تا 21

هزینه:

1,350,000 تومان

سطح

متوسط

نوع کلاس

آنلاین

تاریخ شروع و پایان کلاس:

1403/1/18 تا 1403/4/6

ظرفیت کلاس:

16 نفر

وضعیت کلاس:

در حال ثبت نام

روزهای کلاس

شنبه-دوشنبه-چهارشنبه

ساعات برگزاری کلاس

11 تا 13

هزینه:

2,700,000 تومان

سطح

متوسط

نوع کلاس

آنلاین

تاریخ شروع و پایان کلاس:

1403/1/18 تا 1403/4/2

ظرفیت کلاس:

15 نفر

وضعیت کلاس:

در حال ثبت نام

روزهای کلاس

شنبه - چهارشنبه

ساعات برگزاری کلاس

17:30 تا 20:30

هزینه:

2,700,000 تومان

سطح

متوسط

نوع کلاس

حضوری

تاریخ شروع و پایان کلاس:

1403/1/19 تا 1403/3/8

ظرفیت کلاس:

12 نفر

وضعیت کلاس:

در حال ثبت نام

روزهای کلاس

یکشنبه - سه شنبه

ساعات برگزاری کلاس

19 تا 21

هزینه:

1,350,000 تومان

سطح

متوسط

نوع کلاس

آنلاین

تاریخ شروع و پایان کلاس:

1403/1/19 تا 1403/3/8

ظرفیت کلاس:

12 نفر

وضعیت کلاس:

در حال ثبت نام

روزهای کلاس

یکشنبه - سه شنبه

ساعات برگزاری کلاس

19 تا 21

هزینه:

1,350,000 تومان

سطح

متوسط

نوع کلاس

آنلاین

تاریخ شروع و پایان کلاس:

1403/1/18 تا 1403/3/16

ظرفیت کلاس:

12 نفر

وضعیت کلاس:

تکمیل ظرفیت

روزهای کلاس

شنبه - چهارشنبه

ساعات برگزاری کلاس

11 تا 13

هزینه:

1,350,000 تومان

سطح

متوسط

نوع کلاس

آنلاین

تاریخ شروع و پایان کلاس:

1403/1/18 تا 1403/3/16

ظرفیت کلاس:

12 نفر

وضعیت کلاس:

تکمیل ظرفیت

روزهای کلاس

شنبه - چهارشنبه

ساعات برگزاری کلاس

19 تا 21

هزینه:

1,350,000 تومان

سطح

پیشرفته

نوع کلاس

آنلاین

تاریخ شروع و پایان کلاس:

1403/1/18 تا 1402/12/12

ظرفیت کلاس:

10 نفر

وضعیت کلاس:

تکمیل ظرفیت

روزهای کلاس

شنبه - سه شنبه

ساعات برگزاری کلاس

شنبه ها 19 تا 21 / سه شنبه ها 17 تا 19

هزینه:

2,200,000 2,000,000 تومان

سطح

مبتدی

نوع کلاس

آنلاین

تاریخ شروع و پایان کلاس:

1403/1/20 تا 1403/3/7

ظرفیت کلاس:

10 نفر

وضعیت کلاس:

تکمیل ظرفیت

روزهای کلاس

دوشنبه ها

ساعات برگزاری کلاس

19 تا 21

هزینه:

900,000 تومان

سطح

مبتدی

نوع کلاس

آنلاین

کلاس های ویدوئی

تاریخ شروع و پایان کلاس:

1402/6/25 تا 1402/6/25

ظرفیت کلاس:

500 نفر

وضعیت کلاس:

در حال ثبت نام

روزهای کلاس

ساعات برگزاری کلاس

هزینه:

400,000 تومان

سطح

مبتدی

نوع کلاس

ویدئو

درخواست کلاس خصوصی

شاید قبلا تنها راه برای یافتن کلاس خصوصی زبان، مراجعه به موسسات آموزشی و یا پرس و جو از کسانی بود که قبلا تجربه‌اش را داشتند. ولی الان با پیشرفت تکنولوژی می‌‌شه کلاس خصوصی آنلاین داشت. تو می‌تونی در مدرسهٔ آنلاین نزدیکتر، فرم کلاس خصوصی آنلاین رو پر کنی و تمام اطلاعات لازم رو وارد کنی و در آخر شهریه‌ رو پرداخت کنی. ما سعی می‌کنیم در کمتر از ۲۴ ساعت، معلمی که منطبق بر نیازهای تو باشه رو بهت معرفی کنیم. فراموش نکن که در نزدیکتر پس از ثبت‌نام برای کلاس خصوصی و برگزاری نخستین جلسه، در صورت عدم رضایت، می‌تونی درخواست تغییر معلم یا بازگشت وجه بدی، پس با خیال راحت ثبت‌کن.

اساتید

اساتید برتر زبان های مختلف

درخواست آزمون تعیین سطح

برای شرکت در کلاس‌های گروهی که از صفر شروع نمی‌شن، تو نیاز به تعیین سطح داری. تعیین سطح در نزدیکتر اینجوریه که اول زبان مورد نظر رو انتخاب می‌کنی و بعد مبلغ تعیین سطح رو پرداخت می‌کنی. پس از پرداخت، در قسمت تعیین سطح پروفایل خودت، یک فایل سئوال و یک شماره تلفن واتس‌اپ خواهی داشت. لطفا سئوال‌ها رو بخون و جوابش رو بصورت صوتی به اون شمارهٔ واتس‌اپ ارسال کن. اگر مسئول تعیین سطح نیاز به اطلاعات بیشتری داشت، از همون طریق بهت اعلام می‌کنه.

آخرین نظر زبان آموزان