کلاس خصوصی آمادگی برای تافل صالحه محمدی

هزینه کلاس: 2,100,000 تومان
  • تاریخ شروع و پایان کلاس:1401/8/9 تا 1401/8/9
  • روزها:3
  • ظرفیت کلاس:1 نفر
  • ساعت:

توضیحات

پیش نیاز کلاس

سطح: پیشرفته

کتاب

امیر حق شناس

    انگلیسی