کلاس خصوصی فرانسه برای نگین دوستدار

هزینه کلاس: 1,950,000 تومان
  • تاریخ شروع و پایان کلاس:1403/2/1 تا 1403/2/1
  • روزها:-
  • ظرفیت کلاس:1 نفر
  • ساعت:

توضیحات

کلاس دو روز در هفته باشد روزهای یکشنبه و سه شنبه ساعت ۹ نیم شب تا ۱۰ نیم تمایل دارم کلاسم با خانم خاطره قاسمی باشد

پیش نیاز کلاس

سطح: صفر

کتاب

مصطفی شالچی

    فرانسه