کلاس خصوصی فرانسه ( سمیرا ابراهیمی)

هزینه کلاس: 1,950,000 تومان
  • تاریخ شروع و پایان کلاس:1401/9/19 تا 1401/10/28
  • روزها:
  • ظرفیت کلاس:1 نفر
  • ساعت:

توضیحات

پیش نیاز کلاس

سطح: صفر

کتاب

بیتا عدمی

    فرانسه