کلاس خصوصی انگلیسی مهدی امیرسلیمانی

هزینه کلاس: 3,900,000 تومان
  • تاریخ شروع و پایان کلاس:1403/4/4 تا 1403/4/4
  • روزها:3
  • ظرفیت کلاس:1 نفر
  • ساعت:ساعت 17:30 الی 19

توضیحات

پیش نیاز کلاس

سطح: متوسط

کتاب

احسان شهریاری

    انگلیسی