درخواست کلاس خصوصی یوسف قنبریان

هزینه کلاس: 1,950,000 تومان
  • تاریخ شروع و پایان کلاس:1403/4/22 تا 1403/4/22
  • روزها:2
  • ظرفیت کلاس:1 نفر
  • ساعت:15 تا 17

توضیحات

پیش نیاز کلاس

سطح: مبتدی

کتاب

داریوش جبلی

    فرانسه