کلاس اسپیکینگ انگلیسی (ریحانه شاه ولی)

هزینه کلاس: 1,300,000 تومان
  • تاریخ شروع و پایان کلاس:1402/7/8 تا 1402/7/8
  • روزها:2
  • ظرفیت کلاس:1 نفر
  • ساعت:19 الی 21

توضیحات

پیش نیاز کلاس

سطح: پیشرفته

کتاب

احسان شهریاری

    انگلیسی