کلاس اسپیکینگ انگلیسی (ریحانه شاه ولی)

هزینه کلاس: 1,950,000 تومان
  • تاریخ شروع و پایان کلاس:1403/4/4 تا 1403/4/4
  • روزها:2
  • ظرفیت کلاس:1 نفر
  • ساعت:19 الی 21

توضیحات

پیش نیاز کلاس

سطح: پیشرفته

کتاب

احسان شهریاری

    انگلیسی