کلاس خصوصی آمادگی آزمون زبان فرانسه پارسا کریم زاده

هزینه کلاس: 4,200,000 تومان
  • تاریخ شروع و پایان کلاس:1403/4/4 تا 1403/4/4
  • روزها:3
  • ظرفیت کلاس:1 نفر
  • ساعت:ساعت 15 تا 19

توضیحات

پیش نیاز کلاس

سطح: متوسط

کتاب

داریوش جبلی

    فرانسه