کلاس خصوصی آمادگی آزمون زبان فرانسه

هزینه کلاس: 3,500,000 تومان
  • تاریخ شروع و پایان کلاس:1402/12/7 تا 1402/12/7
  • روزها:3
  • ظرفیت کلاس:1 نفر
  • ساعت:ساعت 15 تا 19

توضیحات

پیش نیاز کلاس

سطح: متوسط

کتاب

داریوش جبلی

    فرانسه