کلاس خصوصی dalf c1

هزینه کلاس: 1,750,000 تومان
  • تاریخ شروع و پایان کلاس:1402/7/8 تا 1402/7/8
  • روزها:-
  • ظرفیت کلاس:1 نفر
  • ساعت:یکشنبه سه شنبه از س ۱۴ تا ۱۷

توضیحات

پیش نیاز کلاس

سطح: پیشرفته

کتاب