کلاس خصوصی انگلیسی برای محمدامین غفاری

هزینه کلاس: 1,750,000 تومان
  • تاریخ شروع و پایان کلاس:1402/7/4 تا 1402/7/4
  • روزها:1
  • ظرفیت کلاس:1 نفر
  • ساعت:روز های زوج ساعت 7.30 تا 10 شب

توضیحات

استاد مربوطه بطور یقین اقای علی صحرا نشین باشند

پیش نیاز کلاس

سطح: متوسط

کتاب

علی صحرانشین

    انگلیسی