کلاس خصوصی زبان فرانسه برای هوتن شاطری پور

هزینه کلاس: 3,000,000 تومان
  • تاریخ شروع و پایان کلاس:1402/12/7 تا 1402/12/7
  • روزها:3
  • ظرفیت کلاس:1 نفر
  • ساعت:

توضیحات

پیش نیاز کلاس

سطح: مبتدی

کتاب

احسان حسینی

    فرانسه