كلاس خصوصي براي نيلوفر دادگو

هزینه کلاس: 2,100,000 تومان
  • تاریخ شروع و پایان کلاس:1403/4/4 تا 1403/4/4
  • روزها:-
  • ظرفیت کلاس:1 نفر
  • ساعت:شنبه دوشنبه چهارشنبه ٩تا ١٠ يا ١٠ تا ١١

توضیحات

استاد خانم باشد زهرا ارغوان، بيتا پولاد، مهرنوش اردشيري، مريم روحاني، كيميا خوشرو

پیش نیاز کلاس

سطح: مبتدی

کتاب