کلاس خصوصی زبان انگلیسی

هزینه کلاس: 3,000,000 تومان
  • تاریخ شروع و پایان کلاس:1402/7/8 تا 1402/7/8
  • روزها:2
  • ظرفیت کلاس:1 نفر
  • ساعت:ساعت ۱۵تا ۱۸

توضیحات

پیش نیاز کلاس

سطح: متوسط

کتاب

مریم شکری

    انگلیسی