کلاس خصوصی زبان انگلیسی آسیه آزاد

هزینه کلاس: 3,900,000 تومان
  • تاریخ شروع و پایان کلاس:1403/4/22 تا 1403/4/22
  • روزها:2
  • ظرفیت کلاس:1 نفر
  • ساعت:ساعت ۱۵تا ۱۸

توضیحات

پیش نیاز کلاس

سطح: متوسط

کتاب

مریم شکری

    انگلیسی