کارگاه رایگان آزمون TCF, TEF

هزینه کلاس: رایگان
  • تاریخ شروع و پایان کلاس:1401/10/14 تا 1401/10/14
  • روزها:چهارشنبه
  • ظرفیت کلاس:30 نفر
  • ساعت:19:30 تا 21:30

توضیحات

ما در این دوره قراره بدونیم چه سطح جنرال از زبان و چه کناب هایی یه ما کمک میکنن تا نمره b2بگیریم و تفاوت بین آزمون ها بخش های مختلف تعداد سوالاتش و بررسی می‌کنیم

پیش نیاز کلاس

سطح: صفر

کتاب