نوع زبان


پویا پرویزی

 • مدرس زبان فرانسه
 • امتیاز: 0 از 0 رای

عالیه طاهری

 • مدرس زبان فرانسه , ایتالیایی
 • امتیاز: 0 از 0 رای

سپهر محمدعلی پور

 • مدرس زبان آلمانی
 • امتیاز: 0 از 0 رای

امیرمسعود حاتم

 • مدرس زبان آلمانی
 • امتیاز: 0 از 0 رای

علی سرتک زاده

 • مدرس زبان انگلیسی
 • امتیاز: 0 از 0 رای

سارا اکبرزاده

 • مدرس زبان انگلیسی
 • امتیاز: 0 از 0 رای

یسنا شهابی

 • مدرس زبان فرانسه
 • امتیاز: 5 از 1 رای

ساغر نظری

 • مدرس زبان فرانسه
 • امتیاز: 5 از 1 رای

سایه نیک گهر

 • مدرس زبان ترکی
 • امتیاز: 0 از 0 رای

شکیلا باژن

 • مدرس زبان فرانسه
 • امتیاز: 2.5 از 0 رای

بیاین یاد بگیرین من ذوق کنم!

مهدی عظیمی

 • مدرس زبان فرانسه
 • امتیاز: 5 از 19 رای

فوق لیسانس رشته مترجمی زبان فرانسه از دانشگاه شهید بهشتی 

سابقه تدریس در آموزشگاه های مختلف زبان فرانسه از سال ۱۳۹۸ 

 

ساناز اکبرزاده

 • مدرس زبان انگلیسی
 • امتیاز: 5 از 2 رای