کارگاه Learning How to learn

هزینه کلاس: رایگان
  • تاریخ شروع و پایان کلاس:1401/10/15 تا 1401/10/15
  • روزها:پنجشنبه
  • ظرفیت کلاس:30 نفر
  • ساعت:17-19

توضیحات

پیش نیاز کلاس

سطح: صفر

کتاب

امیر حق شناس

    انگلیسی