كلاس خصوصي فرانسه براي آرسيس صبائي

هزینه کلاس: 2,100,000 تومان
  • تاریخ شروع و پایان کلاس:1403/2/1 تا 1403/2/1
  • روزها:-
  • ظرفیت کلاس:1 نفر
  • ساعت:شنبه دوشنبه ساعت ٣

توضیحات

پیش نیاز کلاس

سطح: مبتدی

کتاب

مصطفی شالچی

    فرانسه