کارگاه آواشناسی فرانسه

هزینه کلاس: 400,000 تومان
  • تاریخ شروع و پایان کلاس:1402/7/30 تا 1402/7/30
  • روزها:یکشنبه
  • ظرفیت کلاس:20 نفر
  • ساعت:13 تا 17

توضیحات

مدت دوره : 4 ساعت پلتفرم برگزاری کلاس : Google Meet ( ویدیوی کارگاه در اختیار زبان آموزان قرار خواهد گرفت ) صدور گواهی به زبان فرانسه و با مهر رسمی

پیش نیاز کلاس

سطح: مبتدی

ندارد

کتاب

ندارد

غفار ریحانی

    فرانسه