فرانسه عمومی A1 فشرده (زمستان 1402)

هزینه کلاس: 2,700,000 تومان
  • تاریخ شروع و پایان کلاس:1402/10/12 تا 1403/2/29
  • روزها:یکشنبه سه شنبه
  • ظرفیت کلاس:50 نفر
  • ساعت:17 تا 20

توضیحات

مدت زمان دوره : 32 جلسه سه ساعته پلتفرم برگزاری کلاس: Google Meet ( جلسات کلاس ضبط خواهند شد و زبان آموزان در طول ترم میتوانند در خواست دسترسی به ویدیوی 5 جلسه را داشته باشند ) این کلاس با همراهی دو معلم دیگر برگزار خواهد شد.

پیش نیاز کلاس

سطح: صفر

ندارد

کتاب

Edito A1 (edition 2022)

مصطفی شالچی

    فرانسه