کارگاه رایگان تلفظ و روخوانی فرانسه

هزینه کلاس: رایگان
  • تاریخ شروع و پایان کلاس:1401/10/5 تا 1401/10/5
  • روزها:دوشنبه
  • ظرفیت کلاس:30 نفر
  • ساعت:19 تا 21

توضیحات

در یک جلسه دو ساعته قواعد آوایی و تلفظی فرانسه ، به صورت رایگان، تدریس خواهد شد . در این کارگاه باصدای حروف و قوانین مربوط به تلفظ و نوشتار زبان فرانسه بهتر آشنا خواهیم شد و یک متن فرانسوی را از نظر تلفظ و قواعد روخوانی ، آنالیز خواهیم کرد

پیش نیاز کلاس

سطح: مبتدی

A1-1

کتاب

ندارد

زهرا ارغوان

    فرانسه