راضیه کرمی

هزینه کلاس: 2,100,000 تومان
  • تاریخ شروع و پایان کلاس:1403/2/1 تا 1403/2/1
  • روزها:2
  • ظرفیت کلاس:1 نفر
  • ساعت:تا ۱۵ خردادماه از ساعت ۱۸ به بعد

توضیحات

پیش نیاز کلاس

سطح: متوسط

کتاب

داریوش جبلی

    فرانسه