با معلم خصوصی یک زبان جدید بیاموزید

از بین بیش از 10،000 معلم آنلاین برای انتخاب کنید دروس خصوصی بر اساس علایق و اهداف خود

Laptop
Phone

معلمان حرفه ای , هر زبانی

classroom معلمان حرفه ای

در مرورگرهای دسک تاپ ، iOS و Android به Verbling دسترسی پیدا کنید - ما همه آن را پشتیبانی می کنیم..

video_conference Integrated platform

در مرورگرهای دسک تاپ ، iOS و Android به Verbling دسترسی پیدا کنید - ما همه آن را پشتیبانی می کنیم..

toolbox Language tools

در مرورگرهای دسک تاپ ، iOS و Android به Verbling دسترسی پیدا کنید - ما همه آن را پشتیبانی می کنیم..

smartphone_tablet پشتیبانی از چند دستگاه

در مرورگرهای دسک تاپ ، iOS و Android به Verbling دسترسی پیدا کنید - ما همه آن را پشتیبانی می کنیم.

goal Personalized education

در مرورگرهای دسک تاپ ، iOS و Android به Verbling دسترسی پیدا کنید - ما همه آن را پشتیبانی می کنیم..

volunteering Global community

در مرورگرهای دسک تاپ ، iOS و Android به Verbling دسترسی پیدا کنید - ما همه آن را پشتیبانی می کنیم..
Blue bottom
 • 1. هر روز یادگیری

  با هزاران معلم برای انتخاب ، مطمئناً پیدا خواهید کرد یکی برای شخصیت شما مناسب است ، برنامه و بودجه یا ، Verbling می تواند از یادگیری ماشین برای استفاده استفاده کند یکی را برای شما پیشنهاد دهید!

 • 2. هر روز یادگیری

  با هزاران معلم برای انتخاب ، مطمئناً پیدا خواهید کرد یکی برای شخصیت شما مناسب است ، برنامه و بودجه یا ، Verbling می تواند از یادگیری ماشین برای استفاده استفاده کند یکی را برای شما پیشنهاد دهید!

 • 3. هر روز یادگیری

  با هزاران معلم برای انتخاب ، مطمئناً پیدا خواهید کرد یکی برای شخصیت شما مناسب است ، برنامه و بودجه یا ، Verbling می تواند از یادگیری ماشین برای استفاده استفاده کند یکی را برای شما پیشنهاد دهید!

 • 3. هر روز یادگیری

  با هزاران معلم برای انتخاب ، مطمئناً پیدا خواهید کرد یکی برای شخصیت شما مناسب است ، برنامه و بودجه یا ، Verbling می تواند از یادگیری ماشین برای استفاده استفاده کند یکی را برای شما پیشنهاد دهید!

small_business

Verbling Enterprise

Use Verbling to teach your business or organization a new language or two.

Testimonials

Testimonial
launched_rocket

Let's get started!